ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

پست کوتاه (توبه)

پست کوتاه (توبه)

در قرآن، ذات پاك خداوند، 91 بار غفور، «بسيار آمرزنده» و 5 بار غفّار، «بسيار بخشنده» ياد شده و در آيات متعدد، مردم به استغفار و طلب آمرزش از درگاه پروردگار دعوت شده‌اند. و بيش از هشتاد بار سخن از توبه و پذيرش توبه مطرح شده است. در اينجا یک نمونه از این ...

توبه نصوح

توبه نصوح

نصوح مردی کوسه (بی ریش) و مانند زنان دارای دو پستان بود. او در یکی از حمّام های زنانه ی آن زمان کارگری می کرده و شستشوی این زن و آن زن را به عهده داشته است. نصوح به اندازه ای چابک و تردست بوده است که همه ی زن ها مایل بودند کارشان را او عهده دار شود.   ...