ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

ارتباط با نامحرم!

ارتباط با نامحرم!

? #ارتباط_با_نامحرم ?? ?همون اولش تهش رو ببین! ⛔️اگه خدایی نکرده یه وقتی بخاطر حرفای ادم های به ظاهر دوست وسوسه میشی ?که این کار رو انجام بدی؛ ❎فقط یه توجه ی به اثارش داشته باش... ?حالا آثارش چیه!؟ ❌آبروت پر ❌موفقیت تحصیلی پر ? ❌ازدواج پاک پرپر? و... ✳...